GODINA 2019
POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA 2019
FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU 2019
P U N O M O Ć J E ZA GLASANJE 2019
IZJAVA DIREKTORA O OBJAVLJIVANJU POZIVA NA SKUPŠTINU NA WEB STRANICI www.graditelj-gmilanovac.com
POZIV ZA SKUPSTINU REGISTROVAN U APR-U
ZAPISNIK SA SKUPŠTINE ODRŽANE 22.02.2019.GODINE

GODINA 2018
POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA 2018
FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU 2018
P U N O M O Ć J E ZA GLASANJE 2018
IZJAVA DIREKTORA O OBJAVLJIVANJU POZIVA ZA SKUPŠTINU NA WEB STRANICI www.graditelj-gmilanovac.com
POZIV ZA SKUPSTINU REGISTROVAN U APR-U
ZAPISNIK SA SKUPŠTINE ODRŽANE 25.05.2018.GODINE