GODINA 2020

POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA 2020
FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU 2020
P U N O M O Ć J E ZA GLASANJE 2020
IZJAVA DIREKTORA O OBJAVLJIVANJU POZIVA NA SKUPŠTINU NA WEB STRANICI www.graditelj-gmilanovac.com
ZAPISNIK SA SKUPŠTINE ODRŽANE 10.04.2020.GODINE

GODINA 2019

POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA 2019
FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU 2019
P U N O M O Ć J E ZA GLASANJE 2019
IZJAVA DIREKTORA O OBJAVLJIVANJU POZIVA NA SKUPŠTINU NA WEB STRANICI www.graditelj-gmilanovac.com
POZIV ZA SKUPSTINU REGISTROVAN U APR-U
ZAPISNIK SA SKUPŠTINE ODRŽANE 22.02.2019.GODINE