IZDAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

HALA "VUJAN"


Lokacija gradskog građevinskog zemnjišta i hale “VUJAN” se nalazi u Gornjem Milanovcu na potesu Ražanik uz magistralni put M 22 Beograda –Čačak. Lokacija je udaljena od centra grada oko 700 m, okružena poslovnim objektima „Takovo“ , „Metalac bojleri“ „Dak komerc“, pumpnom stanicom OMV, Carinskim terminalom i dr.Lokacija je opremljena asfaltnim putem, gradskim vodovodom, kanalizacijom i sopstvenom armirano betonskom montažnom trafo stanicom 640 kva a u neposrednoj blizini je i gasni vod. Proizvodna hala „Vujan“ je prizemna, trobrodna hala, površine 5340 m2, visine 6,5 m do kranske staze nosivosti 5 tona, a visina trema 7,56 m, ima upotrebnu dozvolu i nema upisanih tereta. Gradsko građevinsko zemljište koje pripada hali ima površinu od 14136m2. Konstrukcija hale je armirano betonska montažna trobrodna od armirano betonskih stubova dimenzija 40 h 70 cm sa vutama za kransku stazu u sva tri broda i gredama za ukrućenje preko stubova u podužnom pravcvu hale.Visina stubova do kranske staze je 6,5 m. Temelji su armirano betonske stope ispod stubova i temeljne trake ispod obimnih zidova. Obimni zidovi su zidani betonskim blokovima d=25cm i obostrano malterisani i bojeni.Krovna konstrukcija je čelična rešetkasta na dve vode raspona po 18 m.Krov je pokriven TR sendvič aluminijumskim plastificiranim limom. Između brodova su izvedeni horizontalni olučni kanali a vertikalni oluci su za srednje brodove izvedeni olučnim vertikalama kroz halu i na fasadi na krajnjim brodovima. Svi unutrašnji i fasadni zidovi su malterisani i bojeni disperzivnom bojom.Pod u hali i nadstrešnici je armirano betonska ploča d=20cm izvedene preko stabilizovane podloge od šljunčanog nasipa.Sva fasadna bravarija na hali je od metalnih profila „seko“, zastakljena delom ravnim staklom , a delom profilit staklom, minizirana i bojena.Na zapadnim stranama hale su izvedena po troja kolska metalna-sklapajuća vrata, a na dužnoj-zapadnoj strani jedna kolska vrata.U hali ima instalacija vode , kanalizacije, struje i kaloriferskog grejanja.Na krovu hale su izvedene krovne ventilacione kape.Oko hale je izveden betonski trotoar a do kolskih ulaza je izvedena interna saobraćajnica sa ivičnjacima i asfaltni plato neposredno do trema.